Banner

Data Intelligence

Enig idee hoeveel productieorders betrekking hebben op nieuw verworven klanten in de laatste zes maanden? Wat is de bijdrage van deze productieorders in de marge?
Welke kenmerken van deze productieorders zijn interessant om toekomstige klantwerf acties op af te stemmen?
Bovenstaande geeft aan hoe belangrijk informatie en data zijn om kennis te ontwikkelen.

DATCON, ontwerpers van managementinformatie systemen, biedt u informatie en analysetechnieken aan die u kennis en inzichten geven om uw bedrijfsprocessen te sturen.

DATCON levert de nodige dosis Data Intelligence, en niet alleen software. Wij koppelen onze Finance- en IT-expertise aan inzicht in bedrijfsprocessen en levert daardoor een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen: door met diepgaande kennis van processen de informatievoorziening aan het fundament te verbeteren, zijn ondernemingen beter in staat om te meten, te controleren, te sturen, bedrijfsprocessen te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Onze specialiteit is het ontsluiten van data uit de meest uiteenlopende databronnen ,het verzamelen, combineren  en opslaan van deze data, met als doel het ondersteunen van gebruikers bij het maken van betere beslissingen.

In overleg met de klant presenteren we de informatie ofwel via een laagdrempelige excel / access oplossing ofwel via een volledig geautomatiseerd database-driven intranet of beiden.

Onze specialiteit is het benutten van data uit de meest uiteenlopende databronnen.

Alles draait om het beschikbaar maken van de juiste informatie, voor de juiste personen, op het juiste moment.

 

Data Intelligence

Soms is het noodzakelijk dat gegevens uit de database van het ene systeem worden overgebracht naar de database van een ander systeem. Denk aan de artikelgegevens uit uw kantoortapplicatie wanneer deze ook in uw webshop voorkomen. Omdat gegevens niet altijd op dezelfde manier zijn opgeslagen, is vaak een vertaling nodig. We noemen dit dataconversie of gegevensconversie.

Maar ook wanneer de gegevens van twee of meer systemen worden samengevoegd. Denk aan fusies en overnames of outsourcing van processen.

Hoewel dataconversie vaak wordt  onderschat is het het één van de belangrijkste aspecten van een implementatie. Een dataconversie kan het succes van een nieuw systeem maken of breken.
De consultants van DATCON hebben de nodige ervaring met conversies van dynamische en van statische gegevens.
Statische gegevens betreffen zo'n beetje alle stambestanden zoals artikelen, klanten, grootboekrekeningen stuklijsten en routings.
Dynamische gegevens hebben  te maken hebben met orders, facturen enz, kortom alle lopende zaken.  Ook al deze lopende zaken moeten worden geconverteerd naar het nieuwe systeem.
Dynamische gegevens worden geconverteerd vlak voor live gaan; er is dus geen tijd meer voor controle.

Onze consultants helpen u graag met uw conversie.